Max Mara Tokyo Odakyu Shinjuku (studio)

Nishi Shinjuku 1-1-3, Tokyo, 160-8001, Tokyo, Japan

Telephone number +81353226839